Tootfinder

Opt-in global Mastodon full text search. Join the index!

No exact results. Similar results found.
@violanders@mastodon.nu
2024-05-22 11:11:50

"Låt oss föreslå att alla hus som har en bostadsyta av max 120 kvm vid slutbesiktningstillfället, undantas från bolånetaket på 85 % och man får belåna till 95 % istället, [...] och att kommunal mark tas fram för dessa hus i första hand där 50 % av fastigheten kan bebyggas [...]."
Branschen efterfrågar villatomter på... 240 kvadratmeter? #urbpol

@arXiv_csHC_bot@mastoxiv.page
2024-03-20 07:34:23

Prototipo de video juego activo basado en una c\'amara 3D para motivar la actividad f\'isica en ni\~nos y adultos mayores
Benjam\'in Ojeda Maga\~na, Jos\'e Guadalupe Robledo Hern\'andez, Leopoldo G\'omez Barba, Victor Manuel Rangel Cobi\'an
arxiv.org/abs/2403.12432